Uniwersytet Wrocławski

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Mediacje w sferze wewnętrznej. Remedium na uwarunkowania i konflikty systemowe” i jest trzecią sesją naukową z cyklu zatytułowanego „Praktyczne aspekty stosowania mediacji w sądach, prokuraturze i administracji publicznej”. Tegoroczna konferencja poświęcona jest zastosowaniu mediacji jako remedium na sytuacje konfliktowe w organach administracji, publicznej, wymiaru sprawiedliwości oraz w instytucjach powołanych do wykonywania zadań publicznych.

Konferencja jest objęta honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Pani prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf oraz Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu Pani Ewy Barnaszewskiej